14-03-2023  - MCH Presse

EOT sætter fokus på lydteknologi med nyt eventområde

EOT sætter fokus på lydteknologi med nyt eventområde

De besøgende kan mødes om innovation inden for lydteknologi, når EOT blænder op for det nye eventområde The Wave. Foto: MCH/Tony Brøchner.

Dansk lydteknologi er i absolut verdensklasse, og da lydbranchen er en stor aftager af elektroniske komponenter, udvides messen EOT - Electronics of Tomorrow i år med et eventområde dedikeret til lyd. The Wave er navnet på området, der kan opleves, når EOT løber af stablen i MCH Messecenter Herning 9.-11. maj 2023.

Lyd og elektronik er to tæt forbundne størrelser i den moderne verden, hvor vi tilmed overalt omgiver os med begge. Af samme grund er det helt oplagt, at EOT - Electronics of Tomorrow i år dedikerer et større eventområde til netop lyd - et område med både udstilling, iværksættere, eksempler på lydteknologi og en konference med konkrete cases og spændende forskere på programmet. Et område, der er skabt i samarbejde med Danish Sound Cluster og Sound Hub Denmark, og som med sit ambitiøse format vækker stor begejstring i MCH A/S.

- Vi har oplevet en stor efterspørgsel på at få lydindustrien repræsenteret på EOT, og det glæder os, at vi med så stærke samarbejdspartnere kan sikre en høj faglighed og innovationshøjde på området. Danmark er helt i front inden for lydteknologi, og derfor er det oplagt, at branchen er repræsenteret på EOT, der sætter fokus på fremtidens teknologi, konstaterer projektleder i MCH A/S Christina Rosenlund.

Det nye eventområde kommer til at summe af lyd, akustik, teknologi og innovation, og det har fået navnet The Wave, der refererer til både lydbølger og nye tendenser. Alle sanser stimuleres i området, og både etablerede aktører i branchen og håbefulde iværksættere på vej frem vil være at finde.

Danish Sound Cluster: Lydbranchen fortjener større opmærksomhed
Danish Sound Cluster er en medlemsbaseret forening, der bygger bro mellem virksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner med det hovedformål at støtte innovationskraften i den danske lydbranche og være med til at skabe mere vækst i branchen. Derfor glæder man sig meget over at være samarbejdspartner på EOT's nye eventområde.

- The Wave sætter fokus på den danske lydbranche, som med 50.000 ansatte fortjener en helt anden opmærksomhed, end den aktuelt får. Branchen står for fire procent af den danske eksport og omsætter for 70 milliarder kroner årligt, men skriger samtidig på kvalificeret arbejdskraft, konstaterer CEO i Sound Cluster Denmark Torben Vilsgaard og fortsætter:

- Derfor er det meget vigtigt at skabe synlighed om branchen og dens mange attraktive jobs. Og ét af formålene med The Wave er således for vores vedkommende at få tydeliggjort, hvad den danske lydbranche rent faktisk kan. Der hersker nemlig en høj innovation - eksempelvis er den teknologi, der anvendes i danske høreapparater, væsentligt mere avanceret end den teknologi, der bruges i eksempelvis mange tech-giganters produkter.

Sound Hub Denmark: Lyden skal pirre og foldes ud på EOT
Også i Sound Hub Denmark, der er verdens første internationale lydteknologi- og innovationsmiljø for virksomheder og iværksættere, har man en klar dagsorden for, hvad The Wave-eksponeringen skal bruges til.

- Vi skal gøre lyd relevant i andre brancher end de sædvanlige ved at inspirere de brancher, der har brug for lyd i deres produkter - og dem, der endnu ikke ved, at de har et behov. Derudover skal vi udbrede kendskabet til, hvor stærk Danmark er inden for lyd, fastslår CEO i Sound Hub Denmark Peter Petersen og fortsætter:

- Vi har som overordnet mål at tiltrække talent og videns-arbejdspladser til Danmark, og vi ser EOT som en god mulighed for at få flere hertil, folde lyden ud og pirre til endnu større udnyttelse af landets styrkeposition inden for lyd. Det kan ske via flere partnerskaber på tværs, brug af verdensklasse-faciliteter og i sidste ende fysisk tilstedeværelse her i landet. Innovation, talentudvikling og iværksætteri samt lærende fællesskaber er i højsædet for os.

Ambitionen er, at EOT med The Wave fremadrettet skal være det faste mødested for lydindustrien. Et sted, hvor man mødes på tværs, inspireres, bliver klogere, ser nyheder på markedet og møder resten af elektronikindustrien.

EOT - Electronics of Tomorrow finder sted i MCH Messecenter Herning 9.-11. maj 2023. Læs mere hér.