24-02-2016  - MCH Presse

Fremtidens MCH tager form de kommende måneder

Fremtidens MCH tager form de kommende måneder

Nu skal der udarbejdes konkrete bud på fornyelsen af MCH Messecenter Herning og etableringen af River of Time.

MCH Messecenter Herning og messecenter-området skal fornyes, så der skabes en bedre helhed i området og en bedre sammenhæng med Herning By. Samtidig skal der etableres en overdækket forbindelse (River of Time) mellem messehallerne og Jyske Bank Boxen. 

Realdania og Herning Kommune har bevilget henholdsvis 150 og 50 mio. kr. til arbejdet. 

Nu sendes opgaven i et såkaldt totalentreprise-udbud. Konkret betyder det, at virksomheder, der ønsker at give bud på opgaven, skal involvere både arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører. 

De bud, der kommer ind, vil blive bedømt af en komité med repræsentanter fra både Realdania, MCH og Herning Kommune. Derudover vil en række fagdommere og tekniske rådgivere bedømme den faglige kvalitet af projekterne. 

Georg Sørensen, adm. direktør ved MCH, ser frem til udbudsprocessen:

- Det bliver interessant at se en række bud på, hvordan den definerede opgave kan løses. For os handler det om at sikre, at vores kunder og gæster også i fremtiden får den bedst mulige oplevelse, når de besøger os, siger Georg Sørensen.

Også Realdania ser frem til nogle konkrete bud på Fremtidens MCH.

- Mange års knopskydning af nyt byggeri ved MCH Messecenter Herning har skabt behovet for en ny helhedsløsning for området, og vi er rigtig glade for med vores støt-te at kunne bidrag til en fremtidssikring af infrastrukturen omkring messecentret. Det er vigtigt for MCH Messecenter Herning som et dynamisk kraftcenter i regionen, siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

Tre hovedopgaver
Fokus i udbuddet vil være at styrke MCH Messecenter Herning som sammenhæn-gende oplevelsestilbud, at gøre gæsternes oplevelse endnu bedre, og at styrke sammenhængen mellem MCH Messecenter Herning og selve Herning. 

Det betyder, at der vil være tre hovedopgaver: Et såkaldt helhedsgreb for MCH-området, et nyt ankomstområde ved Jyske Bank Boxen, og et sammenhængende arkadeforløb mellem messehallerne – altså River of Time. 

Målet er, at i hvert fald det nye ankomstområde vil stå klart i starten af 2018. Samti-dig skal så meget som muligt af det resterende arbejde også står klart på det tids-punkt. A-VM i ishockey afvikles i Jyske Bank Boxen i maj 2018.