28-04-2021  - MCH PRESSE

Generalforsamling i MCH: Tilbageblik på et år i coronaens skygge

Generalforsamling i MCH: Tilbageblik på et år i coronaens skygge

Bestyrelsesformand Poul Sand og administrerende direktør Georg Sørensen gennemførte årets generalforsamling i MCH A/S virtuelt. Foto: MCH/Tony Brøchner.

For første gang i MCH's historie blev den ordinære generalforsamling gennemført på utraditionel vis. Tirsdag 27. april fremlagde bestyrelsesformand Poul Sand årets beretning og administrerende direktør Georg Sørensen fremlagde årsregnskabet via en virtuel generalforsamling, hvor omdrejningspunktet blev et 2020 præget af covid-19-restriktioner og nedlukninger.

Udvalgte tal og fakta fra 2020:

  • 2020 bød på 301.360 besøgende fordelt på koncernens fire lokationer MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Til sammenligning blev MCH besøgt af 1,1 mio. besøgende i både 2018 og 2019.
  • Omsætningen i 2020 blev på 134 mio. kr., og resultatet før skat på -39,7 mio. kr. Til sammenligning omsatte MCH i 2019 for 347 mio. kr.
  • Den 15. juni 2020 fik MCH tilført vigtig likviditet, idet Herning Kommune overtog tre af de fire tribuner på MCH Arena for 51,5 millioner kroner. Agromek, den anden store aktionær i MCH A/S, købte en del af de kommercielle faciliteter på den fjerde tribune for 10 millioner kroner.
  • I 2019 genererede MCH en lokal meromsætning på 503 mio. kr. Det tal er i 2020 faldet 62 %, og det direkte bidrag til de lokale idrætsklubber for udført arbejde er faldet fra godt 2 mio. i 2019 til under en fjerdedel i 2020.
  • I oktober var det 10 år siden, at Lady Gaga 20.10 2010 kl. 20:10 indviede Jyske Bank Boxen. Coronasituationen betød, at planen om en stor fødselsdagsfest i 2020 i stedet blev til besøg af en række medier, der 20. oktober 2020 brød syv måneders stilhed i Jyske Bank Boxen med direkte radio og tv-udsendelser fra den tomme multiarena.
  • ​​​Tredje etape af Fremtidens MCH tog et skridt nærmere sin færdiggørelse i 2020. Via midler fra Realdania og Herning Kommune blev facaden og førstesalen på hovedbygningen renoveret, så den arkitektonisk matcher ankomstbygningen foran Jyske Bank Boxen.

- Som sidste år en ordinær generalforsamling i en ekstraordinær tid. En tid, der har varet længe og desværre sætter sit præg på denne generalforsamling, hvad angår både form og indhold.

Sådan indledte bestyrelsesformand i MCH A/S, Poul Sand, tirsdag aften MCH's generalforsamling, som for første gang nogensinde blev afholdt online på grund af coronarestriktionerne.

Formanden så i sin beretning tilbage på et år 2020 i coronaens skygge, hvor den positive udvikling fra de rekordgode år 2018 og 2019 fik en brat opbremsning, da coronavirussen ramte landet i marts 2020.

- De første to måneder i 2020 var helt særlige. Det var et MCH i topform. De måneder blev helt særlige, fordi de var de sidste normale måneder, før alt i marts 2020 blev fuldstændig unormalt. Det er kun godt og vel et år siden. Og så er det alligevel længe siden, sagde Poul Sand.

Fra fuldt hus til tomme haller
2020 begyndte godt for MCH. Kunstmessen Art Herning og interiør- og designmessen Formland tiltrak hver især næsten 10.000 besøgende. Ferie for Alle i februar satte også nye rekorder med 1.200 udstillere fra 45 lande og 63.000 besøgende fordelt over tre dage.

I kongrescentret og Jyske Bank Boxen kom kulturen godt fra start med en bred vifte af velbesøgte arrangementer fra Nytårskoncerten og Mads Langer til Sport 2019 og SuperCross. Også møder og kongresser startede godt med 26 arrangementer i årets første måneder, herunder plante- og kvægkongres med tilsammen 4.700 deltagere.

11. marts stoppede fremgangen dog brat, da MCH sammen med store dele af det øvrige samfund blev lukket ned med aflysninger og udsættelser til følge. Hjælpepakkerne blev taget i brug, og størstedelen af koncernens medarbejdere blev hjemsendt.

Under genåbningen i sommeren 2020 blev det muligt at genoptage messeaktivitet i begrænset omfang, og både Formland og Automatik blev derfor gennemført - i mindre udgaver. Koncernens øvrige aktiviteter inden for kultur, møder og kongresser kunne ligeledes genoptages, men det maksimale antal tilladte gæster på 500 medførte nedskalering til flere og mindre arrangementer.

Året sluttede med EM i Kvindehåndbold i Jyske Bank Boxen i december uden tilskuere, men med stor ros til Dansk Håndbold Forbund for gennemførslen af et mesterskab i en coronatid.

Et svært år for MCH
Det anderledes år i MCH betød, at omsætningen i 2020 landede på 134 mio. kr. mod 347 mio. kr. året før. Resultatet før skat endte på minus 39,7 mio. kr., hvilket efter omstændighederne svarer til de justerede forventninger.

- MCH var indtil marts 2020 en sund virksomhed målt både på økonomiske parametre og betydningen for vores omverden. Med covid-19 ændrede vores virkelighed sig lige så drastisk, som hverdagen for os alle ændrede sig, fortalte administrerende direktør i MCH A/S, Georg Sørensen, og tilføjede:

- Ser vi på perioden fra 11. marts sidste år, hvor Danmark lukkede ned, og et år frem, så har vi det år gennemsnitligt været i index 15. Altså en omsætningstilbagegang på 85 %.

De manglende gæster og indtægter fik direkte konsekvenser for MCH 31. august 2020, hvor oplevelseskoncernen måtte nedlægge 66 stillinger. Medregnet frivillige fratrædelser har MCH i dag taget afsked med hver tredje medarbejder og tæller nu 180 fastansatte.

Mod lysere tider
Efter Poul Sand havde gennemgået året, benyttede han sin tale til at sende en stor tak til ejerne, kunder og samarbejdspartnere, ledelsen, nuværende og tidligere MCH'ere samt repræsentantskabet og kollegerne i bestyrelsen og sluttede samtidig sin beretning med en opfordring:

- Jeg vil gerne opfordre til, at vi sammen, efter 14 måneder i coronaens meget mørke skygge, nu ser fremad.

Administrerende direktør Georg Sørensen gav i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen en aktuel status på situationen.

- 2021 har været et hårdt og barskt år. Vi er på ingen måde i mål endnu, men nu ser vi lyset for enden af den meget omtalte tunnel, sagde Georg Sørensen, og henviste til, at der forude forhåbentlig venter en genåbning, som kan betyde, at MCH vil kunne gennemføre en række kulturarrangementer og fagmesser i efteråret; herunder blandt andet Formland, Transport og hi-messen.

- Derfor er det med fortrøstning, håb og tro på fremtiden, at jeg, som så ofte før, vil slutte af med ordene: Det personlige møde må aldrig gå af mode. Tværtimod. Det skal vi fællesskab værne om, sluttede Georg Sørensen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Poul Sand som formand og Sten Andersen som næstformand.


Se flere billeder