26-04-2023  - MCH Presse

Generalforsamling: MCH er godt tilbage

Generalforsamling: MCH er godt tilbage

Foto: MCH/Tony Brøchner.

MCH A/S så ved årets ordinære generalforsamling onsdag 26. april tilbage på et 2022, der på trods af først tvangslukning og senere udefrakommende udfordringer bød på høj aktivitet og resultater på niveau med før corona.

Lars Tveen - blå bog

 • Opvokset i Herning og bosat i Sønderborg
 • Født i 1963
 • Gift med Trine Tveen og har to voksne børn
 • Uddannet ingeniør samt indenfor organisation og ledelse
 • CEO i Bitten & Mads Clausen Fond
 • Har fra 1989 til 2022 været ansat i Danfoss A/S og har herfra en lang og bred ledelseserfaring, senest som medlem af koncernledelsen og President for Danfoss' regioner
 • Er aktiv i bestyrelsesarbejde og bestrider en lang række formands- og medlemsposter

Bestyrelsesformand i MCH A/S Poul Sand bød onsdag aften velkommen ved den årlige generalforsamling, der indebar en status på den nuværende situation samt et tilbageblik på 2022. Og ifølge formanden sagde man ved årsskiftet igen farvel til et år, der havde krævet en "ekstraordinær indsats indenfor alle faggrupper og forretningsområder i koncernen".
 
Tomme lokationer indledte 2022, hvor MCH A/S var tvangslukket hele januar måned, og det var også indledningen på Poul Sands beretning. Corona blev afløst af krig i Ukraine, der kastede både virksomheder og private forbrugere ud i kriser indenfor blandt andet energi og inflation. Det mærkede man også i MCH A/S, der til trods oplevede høj aktivitet og positive takter på tværs af de fire lokationer: Jyske Bank Boxen, MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter og MCH Arena.
 
Året bød på i alt 272 arrangementer, og med samlet 957.000 besøgende var det et MCH A/S, der på blot 11 måneder landede meget tæt på besøgsgennemsnittet for det seneste årti på 959.000. Det fik formanden til at rose medarbejderne for deres særlige indsats:
 
- Efter en periode, hvor vi mistede mere end 1.000 års erfaring, og hele virksomhedens forretningsgrundlag og vores DNA var under pres, har I stået sammen. Rutinerede og mange nye. Og leveret det værtskab, som vi både er kendt for - og som alle i MCH er drevet af. Kære MCH'ere, I har min største respekt. Tak til jer alle for det, I har præsteret sammen, lød det fra Poul Sand.
 
Resultatet bedre end forventet
Administrerende direktør Georg Sørensen kunne under regnskabsfremlæggelsen berette, at årets høje aktivitet skabte en samlet omsætning på 334 mio. kr. og således en fordobling af omsætningen fra 2021. Årets resultatet før skat landede på 3 mio. kr. og var således over det forventede på 1 mio. kr., som blev meldt ud ved seneste generalforsamling.
 
Resultatet var både positivt og negativt påvirket af flere udefrakommende faktorer, mens selve kernedriften viste en forbedring i forhold til budgettet. EBITDA udgjorde således i 2022 32,8 mio. kr. svarende til 9,5 procent målt op mod omsætningen, og dermed er nøgletallet tilbage på niveau med før corona og matcher rekordårene 2018 og 2019.
 
- Der er altså tale om en væsentlig forbedring af den ordinære drift, og generelt må vi sige, at vi - ud fra de givne forudsætninger og udfordringer året har budt på - er tilfredse med årets resultat, sagde Georg Sørensen, og understregede vigtigheden heraf efter to corona-år, der medførte et samlet tab på 64 mio. kr.
 
Ved årets udgang beskæftigede MCH A/S 222 fastansatte, og omregnes de timelønnede til fuldtidsstillinger, ender det samlede antal fuldtidsmedarbejdere på 256. Med en omsætning på 334 mio. kr. svarer det til en omsætning på mere end 1,3 mio. kr. pr. medarbejder, hvilket er det højeste hidtil.
 
MCH skaber omsætning og arbejdspladser i lokalområdet
Analysefirmaet Rambøll har set nærmere på MCH's effekt på sin omverden, og igen viser analysen, at koncernen skaber positiv afsmitning både lokalt og regionalt. Af analysen fremgår det blandt andet, at gæsternes og udstillernes forbrug sammen med MCH's leverandørindkøb i 2022 genererede en samlet omsætning på 674 mio. kr., heraf lød det regionale forbrug og indkøb på 529 mio. Det svarer til gennemsnittet for årene 2016-18.
 
Beskæftigelsesmæssigt skabte koncernen 751 fuldtidsstillinger, heraf 497 udenfor virksomheden, hvilket er en stigning på 36 procent i forhold til årene 2016-18.
 
- Samlet set er vi rigtig glade for at kunne bidrage positivt til både beskæftigelse, branding og omsætning både lokalt, regionalt og nationalt, konkluderede Georg Sørensen.
 
Nyt medlem i bestyrelsen
Et nyt medlem trådte onsdag aften ind i bestyrelsen, da Lars Krarup ønskede at udtræde - erhvervsmand Lars Tveen, der er CEO i Bitten & Mads Clausen Fond og bestrider en række bestyrelsesposter.
 
- Vi finder i bestyrelsen, at Lars Tveen besidder en lang række kompetencer samt en personlighed, som vil være af meget stor værdi for MCH's fortsatte udvikling, og på den baggrund mener vi, at han er den helt rette til at træde ind i bestyrelsen, lød det i indstillingen fra Poul Sand.
 
Generalforsamlingen nyvalgte Lars Tveen og genvalgte Poul Sand, der efter opfordring fra hovedaktionærerne Herning Kommune og Agromek fortsætter sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Poul Sand som formand og Sten Andersen som næstformand.
 

TAL FRA 2022

Det samlede besøgstal i 2022 for alle fire MCH-lokationer - Jyske Bank Boxen, MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter og MCH Arena - lød på 957.000 fordelt over 11 måneder. Dermed er MCH A/S trods nedlukningen i januar meget tæt på besøgsgennemsnittet for det seneste årti på 959.000.

 • Messecentret havde 113 arrangementsdage og tiltrak samlet cirka 281.000 gæster
 • Jyske Bank Boxen havde 25 arrangementsdage og samlede godt 175.000 gæster
 • Kongrescentret havde 225 arrangementsdage og 150.000 gæster
 • MCH Arena samlede 195.000 til FC Midtjyllands kampe og en række møder
 • MCH-aktiviteter på andre lokationer tiltrak cirka 3.500 gæster
 • Årets største event var verdensmesterskaberne i ridesport, der over ti dage i august tiltræk flere end 150.000 gæster fra ind- og udland. 1.200 heste og 950 ryttere og voltigører fra 50 forskellige nationer var repræsenteret.

Se flere billeder