13-06-2020  - MCH Presse

MCH ramt af nedlukning, restriktioner og uvished

MCH ramt af nedlukning, restriktioner og uvished

Foto: MCH/Lars Møller

Gennem 37 år har jeg haft glæden og æren af at være en del af dette samlingspunkt, hvor mennesker mødes fagligt og personligt, og hvor MCH’s dedikerede medarbejdere skaber rammerne for mødet med og mellem mennesker. Vi står nu i en helt usædvanlig situation.

Vi oplever mange måneder uden indtægter siden nedlukningen i marts, og derefter ser vi ind i en periode af ukendt varighed med restriktioner og uvished. Det rammer vores omsætning i et omfang, der medfører et behov for likviditet og brug for hjælp udefra.

Det er vores status i MCH-koncernen og også det budskab, man kan se i flere medier.

Restriktioner rammer
Forsamlingsforbuddet hæves gradvist, så det bliver 200 i august. Ved konferencer og kultur er grænsen 500 personer. Det er en forbedring, men da vores forretning er bygget på, at mange mennesker mødes i alle vore forretningsområder (messer, musik, mesterskaber og møder), så rammer restriktionerne fortsat meget hårdt.

Uvisheden rammer
Med udgang af august slutter lønkompensationsordningen, men vores forretning vil være ramt længe efter. Jeg håber, at regeringen holder ord og rækker ud med økonomisk hjælp til os og andre erhverv, hvor konsekvenserne og tabene er store og strækker sig over lang tid.

Uvisheden gælder også regler og restriktioner. Vi har lang planlægning til vores store arrangementer. Derfor har vi brug for brugbare regler og pejlemærker, der giver mening.

Vi har som mål at skabe vished, tryghed og sikkerhed hos vores kunder og samarbejdspartnere  – både udstillere og besøgende til alle arrangementer i vores huse – men det er umuligt at give noget videre, som man selv mangler.

Brug for hjælp udefra
Fem måneder uden indtægter efterfulgt af restriktioner og bred uvished koster også i den tid, vi ser ind i. Og sker der ingen forbedringer i situation og vilkår, vil det fortsætte i 2021.

Det har uforvarende ramt os hårdt, så vi har brug for hjælp i form af likviditet. Derfor er vi i en tæt dialog med vores bank og vores primære ejere, Herning Kommune og Agromek.

Vi er vores ansvar bevidst, og vi vil gøre alt for fortsat at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

Herning, 13. juni 2020

Georg Sørensen,
Administrerende direktør i MCH A/S