19-09-2016  - MCH PRESSE

Vand-messe: Hvordan sikrer vi rent vand til kloden?

Vand-messe: Hvordan sikrer vi rent vand til kloden?

Hvordan sikrer man rent vand til kloden? Det spørgsmål er i fokus på fagmessen VandTek den 20.-22. september i Lokomotivværkstedet i København. Foto fra VandTek 2012: MCH/Lars Møller

Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst og ren økonomi er i fokus på fagmessen VandTek den 20.-22. september.

VandTek

VandTek afholdes 20.-22. september 2016 i Lokomotivværkstedet i København. Messen arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med DANVA, Dansk Miljøteknologi, KL, Dansk Industri, Spildevandsteknisk Forening (STF) samt en lang række af de store og centrale spillere i branchen.

VandTek blev lanceret første gang i 2009.

Læs mere her

Vand er i dag og de næste mange årtier en af verdens allerstørste udfordringer. Rent drikkevand og beskyttelse mod oversvømmelser og forurening er forudsætningen for, at der overhovedet kan være bæredygtigt liv og fortsat vækst for mennesker og erhvervsliv. Adgang til rent vand er dermed vitalt for at kunne forebygge voldsomme globale, økonomiske, politiske og menneskelige kriser.

Men hvordan sikrer man fremtidig adgang til de dyrebare dråber?

På fagmessen VandTek samles den danske vand- og afløbsbranche den 20.-22. september i Lokomotivværkstedet i København for at diskutere rent vand, spildevand og klimatilpasning. Over tre dage udstiller 142 virksomheder og organisationer deres intelligente systemer og løsninger til vand- og spildevandsområdet. Vidensdeling er i fokus, og derfor kan besøgende deltage i guidede ture, ekskursioner til nærområdet samt faglige seminarer, der søger at komme et skridt nærmere løsningen på at sætte Danmark i front inden for vand- og spildevandsløsninger.
 

Dansk vandteknologi viser vejen
Danske virksomheder er med helt i front på såvel tekniske løsninger som rådgivning, når det gælder vandtab, vandrensning og sikring mod vandmasser.

- Dansk vandteknologi spiller en betydelig rolle i verden. Her er vi større end vores størrelse. For et lille land har vi en meget stor indflydelse ude i verden på både teknologi og viden. Dansk teknologi kan vise vejen til vand- og energibesparelse. Og også danske rådgivere i vandmiljø sætter spor i verden, siger international water advisor og tidligere professor ved DTU, Torkil Jønch Clausen, og tilføjer:

- Man ser vandsektoren som en af de mest lovende sektorer til eksport af dansk viden og teknologi. I den danske vandbranche taler man om, at vand skal være det nye vind. Vindmølleindustrien har skabt rigtig mange jobs inden for vind. I vandsektoren tror man, at det boom også kan komme på vand og medføre mange jobs.
 

Minister giver status på Vandvision 2025
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forestår den officielle åbning af messen tirsdag middag, hvor han også vil give en status på Vandvision 2025. Vandvisionen blev vedtaget på et topmøde den 25. februar 2015, hvor 42 beslutningstagere fra virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og forsyninger på vandområdet deltog. Nu har Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og DANVA i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en handlingsplan, som er klar til offentliggørelse.

Idéen bag Vandvision 2025 er, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Danmark skal ved hjælp af Vandvision 2025 udbygge sin position som vækstcenter for de effektive vandløsninger, som verden har brug for. De danske vandløsninger skal dermed øge menneskers muligheder for at få adgang til rent vand og sanitet, øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, fremme effektiv brug af vandressourcer - og derigennem øge eksporten og skabe væsentligt flere jobs i Danmark.