16-05-2022  - Herning 2022/MCH Presse

VM i ridesport med ny tilgang til bæredygtighed for store events

VM i ridesport med ny tilgang til bæredygtighed for store events

Når hele verden mødes i Danmark til verdensmesterskaberne i ridesport, vil det være første gang på mange niveauer. Det er ikke alene den største ridesportsevent nogensinde i Danmark, men arrangørerne bag har samtidig vendt tilgangen til bæredygtighed på hovedet. I stedet for at undskylde for den CO2-påvirkning, der vil være, så handler det i stedet om at sætte et positivt aftryk på verden til inspiration for andre events.

Fakta om Herning2022
FEI World Championships Herning - Denmark 2022 afvikles fra 6. til 14. august 2022. Der skal dystes i fire discipliner: dressur, spring, paradressur og voltigering.

Bag mesterskabet i år står foruden VM Herning 2022 ApS også de offentlige partnere, Sport Event Denmark, Herning Kommune samt Dansk Ride Forbund.

Ambition
Herning2022 vil skabe et nyt benchmark for bæredygtighed ved store sportsbegivenheder.

3 principper for bæredygtighed

  • Skab positive afledte effekter.
  • Tænk cirkulært.
  • Engager alle leverandører i en dialog om bæredygtighed.

Eksempler på konkrete tiltag

  • Nemt tilgængelige offsetting-løsninger til deltagerne til dette VM og som inspiration til fremtidige sportsrejser.
  • Samarbejde med MCH A/S om affaldssortering (10 fraktioner) og forplejning.
  • Bundmaterialet er halvt lejet og halvt produceret til formålet. Det nye vil blive brugt i mange år fremover på lokale rideanlæg.
  • Dommertårne fremstilles i genbrugstræ i samarbejde med lokale produktionsskoler og er sikret et videre liv lokalt.
  • VM-Skoven som et blivende monument for Herning2022.

At Danmark overhovedet har fået verdensmesterskaberne i ridesport tildelt er i sig selv en bedrift. Men en ambition om en mere bæredygtig tilgang til verdensmesterskaberne var med til at afgøre valget i dansk favør.

Det betyder, at arrangørerne og partnerne bag FEI World Championships Herning - Denmark 2022 sammen har lagt et tårnhøjt ambitionsniveau, når det gælder udvikling af stævnets bæredygtige profil.

- Vi har simpelthen vendt det lidt på hovedet i forhold til, hvordan de fleste griber arbejdet med bæredygtighed an. I stedet for blot at søge efter hvor vi kan gøre det ”mindre dårligt” miljømæssigt, så ser vi efter, hvor vi kan gøre det ”mere godt”. Altså hvor vi kan skabe varige positive påvirkninger. Derudover har vi lavet en udregning for den mængde CO2, som verdensmesterskaberne kommer til at udlede, så vi havde noget at gå ud fra, fortæller Jens Trabjerg, der sammen med Casper Cassøe står bag afviklingen af verdensmesterskaberne i Danmark og fortsætter:

- Vores tilgang er, at vi søger at skabe positive bidrag alle de steder, vi kan. Forhåbentlig kan vi være med til at inspirere deltagere, publikum og presse og få folk til at tage et større ansvar for vores klode.

En inspiration
Også i Sport Event Denmark, som er partner på eventen, er der stort fokus på grøn udvikling:

- Sport Event Denmark vil sammen med forbund og værtsbyer vise, hvordan vi i Danmark kan gå forrest og afholde internationale sportsevents og samtidig skubbe til grøn udvikling. VM i ridesport er et langt galopspring foran i mange henseender, og vi bruger blandt andet dette event som eksempel til inspiration for andre eventarrangører, siger Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark.

Et særligt mindset
De høje ambitioner om en ny tilgang til bæredygtighed har skabt et helt særligt mindset i hele VM-sekretariatet. Medarbejderne, der hver dag arbejder for først og fremmest at skabe et fantastisk ridestævne, har hele tiden bæredygtighed i baghovedet. Arrangørerne har flere årtiers erfaring i ridesport og med at arrangere mesterskaber, og det er en ny udfordring for dem at tænke grønt. Men også inden for hesteverdenen er ambitionen om at bidrage positivt blevet mere og mere tydelig.

Det estimeres, at VM vil udlede omkring 4.000 ton CO2 (ikke medregnet transport fra deltagere og gæster), og ved at vælge grønne løsninger, når det er muligt, samt at købe offsetting-kreditter vil regnskabet gå i nul. I samarbejde med Herning Kommune plantes der desuden 20 hektar skov – VM-Skoven – som i løbet af dette århundrede vil binde ca. 12.000 ton CO2.

- Arrangørernes særlige fokus på bæredygtighed passer rigtig godt ind i Herning Kommunes strategi om at skabe en ansvarlig udvikling og vækst til gavn for en rigere natur, et renere miljø og at nedbringe klimabelastningen. Jeg er meget glad for det positive eftermæle, som VM kommer til at efterlade i Herning Kommune i form af VM-Skoven. VM-Skoven kommer til at give kommunens borgere mange nye og skønne naturoplevelser, siger borgmester Dorte West fra Herning Kommune.

Tre overordnede principper
Jasper Steinhausen er ansvarlig for bæredygtige indsatser og beregningerne. Indsatsen hviler på tre overordnede principper (se faktaboksen). Han forklarer:

- Vi fokuserer på, hvordan vi kan skabe blivende positive effekter, selvom en event som denne er midlertidig i sin natur. Vi vil bruge verdensmesterskaberne til at engagere vores deltagere, gæster og samfundet omkring os til at træffe bedre valg, så vi sammen gør verden bedre. Konkret har vi fx et samarbejde med MCH Messecenter Herning om affaldssortering og forplejning, som kommende events vil få glæde af, siger Jasper Steinhausen.

- Det andet princip er at tænke cirkulært. Vi vil købe genbrug, når det er muligt, og sørge for, at produkter og materialer genbruges efter VM. Vi vil leje eller låne i stedet for at købe nyt.

Det tredje princip handler om at integrere bæredygtighed i dialogen med de mange leverandører, som et stort event som Herning2022 kræver.

- Bæredygtighed er en naturlig del af vores dialog med leverandører, så vi sammen hæver bundniveauet.

Jasper Steinhausen erkender også, at der vil være områder, hvor Herning2022 bliver udfordret.

- Det kan skyldes ufravigelige krav til et ridestævne på dette niveau, hvad der er tilgængeligt, kvaliteter, økonomi, og hvad det er muligt at få på plads tids nok til at sikre afviklingen af VM. Men vi vil i videst muligt omfang gå efter en løsning, hvor der er tænkt miljø, kvalitet, leverancer og samlet økonomi ind.

Før, under og efter
Når de 200.000 tilskuere, 1.100 mediefolk og ca. 200 mio. tv-seere i august 2022 retter deres opmærksomhed mod Herning og Danmark, får de ikke blot et af verdens største sportsarrangementer at se. De skal samtidig inspireres til nye vaner og tanker. Der vil eksempelvis være bæredygtig merchandise og tøj til frivillige. Dommerne kommer til at sidde i dommertårne af genbrugstræ, og Danmark bliver promoveret som en grøn nation på Solution Square, et område der dedikeres til dansk miljøteknologi og cirkulære tiltag i samarbejde med danske virksomheder, der vil flytte verden i en grønnere retning.

- Og efter verdensmesterskaberne bliver VM-Skoven et grønt og blivende monument for Herning2022, som er en folkeskov med oplevelser for alle. Det er en grøn måde at sige tak på. Vi har som mål at flytte folk og gøre verden bedre efter Herning2022, siger Jens Trabjerg.

Læs mere om VM i ridesport her